قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

جواب کتاب اصلی امریکن انگلیش فایل استارتر

کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم american english file

دانلود رایگان کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم pdf

جواب کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم

جواب کتاب اصلی امریکن انگلیش فایل استارتر

پاسخنامه کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم

زبان آموزان عزیز شما می توانید جواب کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل را از همینجا بصورت درس به درس یا یونیت کامل دانلود کنید .کلیه پاسخها به دقت همراه با ترجمه فارسی در جلوی آنها ارائه شده است و همچنین جواب گرامر بانک کتاب استارتر در آخر صفحه گذاشته شده

Unit 1کتاب استارتر
پاسخ تمرین درس ۱A بهمراه ترجمه نمونه رایگان
جواب تمرین درس ۱B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب (۱Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک Unit 1 صفحه (۹۳) – نمونه رایگان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۱ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 2کتاب استارتر
پاسخ تمرین درس ۲A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب تمرین درس ۲B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 16) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک Unit 2 صفحه (۹۵ ) ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۲ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 3کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۳A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب تمرین درس ۳B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب (۲Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک یونیت ۳ صفحه ( ۹۷ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۳ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 4کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۴A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب تمرین درس ۴B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 28) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک یونیت ۴ صفحه ( ۹۹ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۴ به قیمت ۹۸۰۰ تومان

جواب کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم

Unit 5کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۵A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۵B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب (۳Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک Unit 6 صفحه ( ۱۰۱ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۵ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 6کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۶A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۶B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 40) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک یونیت ۶ صفحه ( ۱۰۳ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۶ به قیمت ۹۸۰۰ تومان

جواب گرامر بانک کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم

Unit 7کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۷A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۷B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب (۴Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک Unit 7 صفحه ( ۱۰۵ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۷ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 8کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۸A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۸B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 52) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک یونیت ۸ صفحه ( ۱۰۷ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۸ به قیمت ۹۸۰۰ تومان

پاسخنامه کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل ویرایش سوم

Unit 9کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۹A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۹B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب ۵Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک Unit 9 صفحه ( ۱۰۹ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۹ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 10کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۱۰A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۱۰B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 64) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک یونیت ۱۰ صفحه ( ۱۱۱ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود کامل جواب تمرین یونیت ۱۰ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 11کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۱۱A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۱۱B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب (۶Practical English) بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب گرامر بانک Unit 11 صفحه ( ۱۱۳ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۱۱ به قیمت ۹۸۰۰ تومان
Unit 12کتاب استارتر
جواب تمرین درس ۱۲A بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخ تمرین درس ۱۲B بهمراه ترجمه ۳۴۰۰ تومان
جواب Review & Check (P. 76) با ترجمه ۳۴۰۰ تومان
پاسخنامه گرامر بانک یونیت ۱۲ صفحه ( ۱۱۵ ) – ۳۴۰۰ تومان
دانلود یکجا جواب تمرین یونیت ۱۲ به قیمت ۹۸۰۰ تومان

جواب گرامربانک کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل

دانلود پاسخنامه کتاب امریکن انگلیش فایل ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

//]]>